Lovebranding a firemná identita s nápadom, 3 kroky ako na to | KREJTA

Firemná identita,
ktorá si získa
zákazníkov?
Pomôžeme vám

Firemná identita

Tvorba loga a vizitiek, vzhľad webu, či celkový vizuál spoločnosti. To sú prvé veci, ktoré si predstavíme pod pojmom firemná identita. Tento výraz však predstavuje vaše celkové pôsobenie na zákazníkov, zamestnancov, dodávateľov a odzrkadľuje hodnoty, ktoré im predávate.

Konzultácia zdarma

Branding nie je len tvorba loga alebo vizitiek

To, ako vaša firma pôsobí na svoje okolie, ovplyvňuje mnoho faktorov. Vizuálná prezentácia musí odrážať hodnoty, ktoré samotná spoločnosť reprezentuje a podporovať ich medzi všetkými kanálmi komunikácie. To isté platí aj pre nevizuálnu stránku. Do firemnej identity napríklad patrí aj to, akým spôsobom so zákazníkmi komunikujeme.

Keď chceme poukázať na to, že ste spoločnosť s osobným prístupom, ukážme ľuďom osobu, s ktorou budú komunikovať. Vytvorme email s menom tejto osoby, prostredníctvom ktorého bude zákazníkov oslovovať. To všetko je súčasťou firemnej identity.

Poznáte svoju cieľovú
skupinu a viete, ako sa
pred ňou prezentovať?

Firemná identita, cieľová skupina

Pokiaľ vieme, kto sú naši zákazníci, môžeme navrhnúť štýl, ktorým sa pred ním budeme prezentovať. Pre vizuál môžeme vybrať tvary, farby alebo fonty, které použijeme. Tiež vieme zvoliť štýl komunikácie najviac vhodný pre daný segment a vybrať kanál, ktorým ich dokážeme osloviť.

Konzultácia zdarma

Čím sa odlišujete
od konkurencie?

Firemná identita, odlišnosť

Uvedomiť si čím sa líšite od ostatných je dôležitým krokom pri tvorbe brandingu. Odlišnosť je dôvod, pre ktorý si vás ľudia zapamätajú. Preto pri tvorbe firemnej identity musíme klásť dôraz na detaily, vďaka ktorým vaša značka zažiari.

Prečo byť
konzistentný?

Firemná identita, konzistencia

Celkový obraz o vašej značke ľuďom poskytujete už od prvého kontaktu s ňou. Urobte na ľudí nezabudnuteľný dojem a stanú sa z nich lojálni zákazníci. Pri drahších produktoch a službách pozostáva rozhodovací proces zákazníka až z 8 krokov, pokým nakúpi. Pomôžte mu preto spojiť si produkt s vašou značkou pri každom z nich.

Konzultácia zdarma

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^