Copywriting, ktorý predáva. 5 praktických rád, ako na to | KREJTA

Potrebujete získať
nových zákazníkov?
Pomôžeme vám s
copywritingom

copywriting

Kvalitne napísané texty môžu rozhodnúť o tom, či zákazník uprednostní vás pred konkurenciou. Máte iba 5 sekúnd, aby ste návštevníka zaujali. Potenciálnemu zákazníkovi preto potrebujeme dať presne to, čo hľadá, vo forme, ktorá ho zaujme a tým mu uľahčíme cestu k cieľu.

Konzultácia zdarma

Na internete čítame inak ako z knihy,
preto sa tomu musíme prispôsobiť

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akým spôsobom prechádzate webové stránky, keď hľadáte konkrétne informácie? Vo väčšine prípadoch prehliadame stránku po stránke a iba skenujeme očami informácie, ktoré sa viažu k danej téme. Pokiaľ nájdeme vodidlo, začneme čítať ďalšie a ďalšie texty. Ak nás nič ďalej nenavedie, stránky opúšťame.

Správne napísaný text dokáže z návštevníka urobiť zákazníka. Aby sme to docielili, je nutné pre návštevníkov navrhnúť čo najzrozumiteľnejší text so správne zvolenými vodítkami. Najdôležitejším aspektom pre písanie textov na web a reklamných textov je vedieť, pre koho píšme.

Prečo by mal
návštevník
tráviť čas u vás?

copywriting, čas

Čas je najvzácnejšou komoditou, ktorej má každý z nás len obmedzené množstvo. Je potrebné aby sme obsah ušili na mieru vašej cieľovej skupine. Dajte ľuďom to, čo chcú a oni vás za to odmenia. Preto je potrebné obsah prispôsobiť záujmom a potrebám vašich zákazníkov. Napríklad keď Váš produkt chráni proti krádeži, píšte o tom, ako sa pred ňou ochrániť, aké spôsoby zlodeji využívajú alebo ako je možné krádežiam predísť.

Konzultácia zdarma

Vie aj vyhľadávač
o čom píšete?

copywriting, seo

Napísať text tak, aby bol zrozumiteľný pre vyhľadávače sa nazýva SEO copywriting. Pokiaľ chcete, aby vás zákazníci našli na Google, Zozname, Bingu alebo iných vyhľadávačoch, musíme v texte použiť kľúčové slová, ktoré cieľová skupina vyhľadáva. Predovšetkým však musíme dbať na prínos pre čitateľov a až potom na optimalizáciu pre vyhľadávače.

Ktoré kľúčové
slovíčka vaši
zákazníci hľadajú?

copywriting, seo, kľúčové slova

Vedieť, kto sú vaši zákazníci a čo hľadajú, je základ. Analýza kľúčových slov vám poskytne odrazový mostík pre tvorbu kvalitnej obsahovej stratégie. Stalo sa vám niekedy, že ste klikli na reklamu, ktorá vás zaujala, no obsah nesplnil vaše očakávania? Dajte ľuďom presne to, čo chcú. Dobre zacielený text niekoľkonásobne zvyšuje predaje.

Konzultácia zdarma

Vediete zákazníkov
smerom k cieľu?

copywriting, cielenie

Viesť zákazníkov k cieľu je jednou z najdôležitejších častí online marketigu. Spisovateľ taktiež neprezradí, kto je vrahom v prvej kapitole svojej knihy a jej dej nám odhaľuje postupne. To isté platí u predajných textov. Napríklad u výrobkov začnite najskôr s problémom, ktorý rieši a potom zákazníkom ukážte ako ho vyriešiť. V obchodnej terminológii to nazývame find need and fill need – „nájdite a naplňte potrebu“.

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^