5 prínosov content alias obsahového marketingu | KREJTA

Content alias obsahový marketing, čo má šťavu? My vám s ním pomôžeme

Stretli ste sa už niekedy s magickým zaklínadlom s názvom content marketing? A vŕtalo vám hlavou, čo si pod ním vôbec predstaviť? Nasledujúce riadky vám obsahový marketing predstavia a ukážu vám, čo všetko sa dá v content marketingu vymyslieť.

Content marketing je totiž jedným zo základných kľúčov, bez ktorých sa dnes úspešná marketingová stratégia nezaobíde. My vás v tom nenecháme a s obsahovým marketingom vám pomôžeme.


Content marketing súvisí s vytváraním kvalitného obsahu, ktorý pomáha budovať podvedomie o firme, jej produktoch či službách. Cieľom je zákazníka znalostne obohatiť, rozvíjať alebo tiež pobaviť.

 

Začnime ale pekne poporiadku. Čo je content marketing?

Pod slovným spojením content marketing alebo obsahový marketing sa skrýva strategický marketingový prístup. Primárne sa usiluje o tvorbu a distribúciu kvalitného, ​​užitočného a relevantného obsahu, a to za účelom získania, zapojenia i udržania pozornosti vopred definovaného publika. Výsledkom je uspokojenie potrieb či vyriešenie problémov zákazníkov a spolu s tým rastúci dosah značky a predaja.

Obsahový marketing spadá pod inbound marketing a funguje na báze pull metód, ktoré nechávajú v réžii spotrebiteľov, aby danú firmu sami vyhľadali a navštívili. Hoci počiatky content marketingu siahajú hlboko do minulosti, k jeho rozkvetu dochádza až v posledných rokoch. Vo svete digitálneho marketingu ide však o osvedčenú techniku, ktorá pomáha udržať dlhodobé vzťahy s existujúcimi zákazníkmi a prilákať novú klientelu.

O vyšperkovaný obsah sa vám postarajú naši copywriteri, SEO špecialisti, grafici, videotvorcovia, PR špecialisti a ďalší. Ich úlohou je príprava contentu, ktorý dokáže hravou cestou zodpovedať všetky možné otázky čitateľov a ponúkne im efektívne riešenie problémov za pomoci produktu či služby.

Video približuje, čo je content marketing a aký je jeho potenciál.

Čo môžete očakávať od spolupráce s nami?

 • Zvýšime dôveru publika vo vašu značku

Tvorbou príspevkov na blog, návodov či nápomocných rád zodpovieme všetky možné otázky zákazníkov, vzdelávame ich a postupne odbúravame možné obavy. Tým, že prejavíte ochotu klientov informovať a pomáhať im, obohacujete svoje produkty a služby o pridanú hodnotu.

 • Získate konkurenčnú výhodu

Prostredníctvom content marketingu vytvoríme podvedomie zákazníkov o značke a udržíme ju v centre ich pozornosti, čím podporíme váš konverzný potenciál.

 • Stanete sa viditeľnejšími

Viac obsahu rovná sa viac času, ktorý návštevníci strávia na vašom webe. S každým novým príspevkom navyše zvyšujete svoju šancu na viditeľnosť vo vyhľadávačoch.

 • Budete autoritou vo svojom odbore

S publikáciou užitočného a zmysluplného obsahu porastie aj vaša odbornosť v danej oblasti. Ak sa zameriame na doposiaľ nedostatočne preskúmané témy, dosiahnete vyšší organický dosah svojho webu. Vďaka nápomocnému obsahu získate dôveru existujúcich i novo prichádzajúcich zákazníkov, ktorí budú v budúcnosti vedieť, na koho sa s ďalšími otázkami obrátiť.

 • Vytvoríme okolo vašej značky komunitu

Content marketing vám pomôže raz a navždy vykročiť z anonymity a osloviť publikum svojim príbehom. Veľký zdroj inšpirácie ponúkajú práve vaši zákazníci – komunikáciou s nimi, otvorenosťou voči ich príbehom vybudujeme silnú komunitu okolo vašej značky.

Aké nástroje pri content marketingu využívame?

Medzi najviac využívané formy patrí tvorba príspevkov na blogu a natáčanie videí. Škála kanálov, ktoré môže content marketing využiť, je ale oveľa širšia. Okrem vizuálnych nástrojov, ako je tvorba informačnej grafiky a myšlienkových máp, sa ponúka komunikácia so sledujúcimi na sociálnych sieťach, edukácia účasťou na webinároch, workshopoch a prednáškach alebo počúvaním podcastov.

Ďalšími možnými podobami content marketingu sú napríklad:

 • Newslettery
 • Elektronické knihy
 • Whitepaper
 • Prípadové štúdie
 • Informačné bulletiny
 • Rozhovory a návody
 • Recenzie
 • Aplikácie
 • Príspevky influencerov
 • Súťaže, kvízy a hry
 • FAQ

Chcete pritiahnuť zákazníkov kvalitným obsahom?

Kontaktujte nás

Content (teda obsah) pre vás môžeme pripraviť v podobe:

 • Zábavnej
 • Edukačnej a inšpiratívnej
 • Zákulisnej
 • Nápomocnej
 • Predajnej

B2B alebo B2C – to je to, o čo tu ide

Obsahový marketing môžete uplatniť v B2B a tiež v B2C. Že neviete, o čom je reč?

Business to Business znamená komunikáciu a predaj produktov alebo služieb medzi jednotlivými spoločnosťami, zatiaľ čo Business to Consumer označuje marketing zameraný na koncových zákazníkov. Hlavnou náplňou B2B marketingu je vzdelávať publikum, informovať ho o novinkách a poznatkoch, ktoré môžu uplatniť, kým v prípade B2C tvoríme najmä zábavný obsah.

Ďalším podstatným rozdielom je veľkosť publika – v prípade B2C ďaleko prevyšuje B2B, ktorého cieľová skupina je podstatne viac vyhranená. Odlišnosti si možno všimnúť v komunikačných kanáloch. Pre B2B sú primárnymi nástrojmi potrebné newslettery, príspevky na vlastnom webe alebo spravodajcu.

V B2C potom môžeme oveľa viac experimentovať a zapojiť emócie. Siahnuť tak možno po kreatívnych nástrojoch, ako sú súťaže alebo zábavné kvízy. V prípade B2C content marketingu skutočne platí heslo, že fantázii sa medze nekladú! Ide len o namiešanie tých správnych ingrediencií a vytvorenie cenného obsahu pre vašu cieľovú skupinu.

Ako si rozumie obsahový marketing s modelom AIDA?

Pre ľahké pochopenie fungovania content marketingu je možné využiť model AIDA, ktorý opisuje vývoj správania zákazníka vedúci ku kúpe.

Attention(pozornosť)– V tejto fáze je kľúčové upútať pozornosť chytľavým nadpisom článku na blogu alebo využitím atraktívnej grafiky.

Interest (záujem)– Potenciálny zákazník na základe podnetu pátra po ďalších informáciách, čo mu uľahčíme tým, že na seba jednotlivé články vzájomne odkazujú. Na záver návštevy webovej stránky sa napríklad rozhodne pre odber newslettera.

Desire (túžba)– V ďalšom kroku má už zákazník vážny záujem o produkt/službu a prechádza si recenzie influencerov.

Action (akcia)– Celý proces je zavŕšený finálnym postrčením k akcii – teda nákupom.

Ako na obsahovú stratégiu krok za krokom

 1. Funkčný content marketing sa nezaobíde bez dôslednej úvodnej analýzy, ktorú za vás zaobstaráme.
 2. Nevyhnutným medzikrokom je stanovenie tematických okruhov podľa oboznámenosti užívateľov. Zákazníci spravidla netvoria jednoliatu skupinu, ale odlišujú sa svojimi preferenciami a skúsenosťami.
 3. Nemenej významnou súčasťou je príprava dlhodobého plánu a priebežnej kontroly jeho plnenia. Len málokedy sa oplatí tvoriť príspevky za pochodu. Naopak vydarený content marketing si vyžaduje premyslené pokrývanie vybraných tém podľa publikačného plánu, ktorý pre vás vypracujeme.
 4. O úspešnosti content marketingu rozhoduje množstvo ukazovateľov, ako je čítanosť, dĺžka návštevy webu alebo konverzie. Strážime ich za vás.

 

Uvažujete nad stratégiou na mieru?

Kontaktujte nás

 

Príklady firiem, ktorým Krejta pomohla s content marketingom

Rak logo
Toothy logo
Cochlear logo
AXM logo
Prosto logo
Scuba logo
IT Parťák logo
Kompas logo
Dental Kompas logo
Construct logo
Authoralarm logo

Čo o nás hovoria naši klienti?

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^