Čo to je PR (Public relations) a ako pomôže vašej firme? | KREJTA

Potrebujete vybudovať nezlomné PR? Vieme, ako na to

Dobrá povesť je jednou z hlavných ingrediencií úspechu značky na trhu. Na publicitu v médiách ale reklama často nedosiahne, a preto prichádza na rad PR stratégia. Tá sa dlhodobo stará o pozitívny obraz firmy v očiach verejnosti a predchádza tak krízam, ktoré by ohrozili jej existenciu. KREJTA sa postará, aby sa o vás hovorilo len v dobrom.

Čo je PR?

Pôvodne anglický pojem Public relations (skrátene PR) je do slovenčiny voľne preložený ako vzťahy s verejnosťou. Veľmi jednoducho ide o súbor postupov a nástrojov slúžiacich na ochranu, posilnenie alebo dlhodobé vytváranie pozitívnych vzťahov medzi organizáciou a verejnosťou.

Zámerom PR je budovať imidž inštitúcie, ktorá odolá najväčším otrasom. Spolu s reklamou, osobným predajom, priamym marketingom a podporou predaja tvorí komunikačný mix, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou marketingového mixu. V marketingovej komunikácii sa naň často zabúda.

Komunikáciu s médiami a verejnosťou je denným chlebom PR špecialistov a tlačových hovorcov. Na starosti majú prípravu tlačových správ a konferencií, pravidelný monitoring médií a analýzu výstupov, organizáciu rozhovorov v médiách so zástupcami firmy a podobne.

PR predstavuje strategický komunikačný proces, ktorý vytvára a rozvíja vzájomné pochopenie a súlad medzi organizáciami a verejnosťou.

Pre PR je charakteristická obojsmernosť – predmetom jej záujmu je mienka verejnosti o produkte a službe. PR dnes bežne využívajú politici, neziskovky, mestá i štáty. Čoraz častejšie po PR siahajú ale aj firmy, aby podporili reputáciu svojich produktov a služieb.

Zatiaľ čo vnútorné Public relations sa starajú o vzťahy so zamestnancami danej organizácie, vonkajšie Public relations zameriavajú svoju pozornosť na komunikáciu so zákazníkmi, médiami, vládou, neziskovými organizáciami, investormi a ďalšími záujmovými skupinami v spoločnosti.

Prečo sa usilovať o kvalitné vzťahy s verejnosťou?

Ako mávnutím kúzelného prútika sa môže vaša roky budovaná povesť zmeniť k horšiemu, ak sa nebudete starať o vzťahy s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými skupinami. S PR stratégiou od nás podporíte:

 • Dôveru zákazníka v ponúkaný produkt/službu
 • Povedomie o značke a pozitívnu povesť
 • Vzťahy medzi značkou a verejnosťou
 • Kompetencie reagovať na krízové ​​situácie
 • Konkurencieschopnosť
 • Záujem potenciálnych investorov

3 kľúčové benefity PR

Od pradávna sú ľudia veľkými milovníkmi príbehov. Pomáhajú nám zorientovať sa v zložitom svete, poskytujú únik pred stresom, posilňujú emocionálne súzvuky a zbližujú nás s druhými. Čím silnejší príbeh spojený s vašou značkou do sveta vypustíte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že prostredníctvom médií osloví čo najväčšie publikum.

        1. Veľký dosah

Najväčším úspechom PR stratégie a snom každého PR špecialistu je, keď sa obsah stane virálnym. Ľudia ho tak masovo z vlastnej vôle šíria, pretože im príde zaujímavý, užitočný alebo zábavný.

        2. Efektivita vynaložených prostriedkov

V porovnaní s plateným umiestnením reklamy je PR nízkonákladovým spôsobom, ako zvýšiť viditeľnosť značky. Za porovnateľnú plochu platenej inzercie zaplatíte niekoľkonásobne viac ako za PR kampaň.

        3. Dlhodobý účinok

Skvelé PR nedosiahnete za noc. Starostlivosť o váš mediálny a verejný obraz potrebuje svoj čas. Jednotlivé ohlasy v médiách ale nikam nezmiznú a sú spätne dohľadateľné, čo prispieva k dlhodobému účinku. Napríklad pozitívnu recenziu na produkt si potenciálny zákazník môže dohľadať po celú dobu predaja.

Vytvoríme pre vás príbeh, ktorý budú médiá milovať. Dáme nahliadnuť za oponu vášho podnikania, aby ste boli svojim potenciálnym zákazníkom čo najbližšie. Povedomie o vašej značke podporíme aj platenou reklamou a kvalitným obsahom na sociálnych sieťach. Pripravíme vám publikačný plán, s ktorým predbehnete svoju konkurenciu. KREJTA je tu na to, aby sa postarala o vašu dobrú povesť.

Aké sú ciele PR stratégie, ktorú vám KREJTA namieša na mieru?

 • Budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti
 • Zmena imidžu
 • Zavedenie značky na trh
 • Zvýšenie povedomia o značke
 • Riešenie krízových situácií
 • Zlepšenie zamestnaneckých vzťahov
 • Zlepšenie vzťahov so stakeholdermi, teda so všetkými záujmovými skupinami
 • Zvýšenie obratu

Aké PR služby ponúkame

Na rozdiel od reklamy, ktorá na šírenie oznámení využíva hlavne masové médiá, používa PR stratégia aj iné komunikačné kanály a techniky. Pozitívny obraz firmy vytvoríme predovšetkým za pomoci:

 • Media relations, čiže komunikácie s médiami, kde patria napríklad tlačové správy, tlačové konferencie alebo rozhovory, ale aj monitoring mediálnych výstupov. Médiá sú účinným nástrojom komunikácie so širokou verejnosťou, pretože dokážu vzbudiť záujem o váš produkt/firmu a podieľa sa na vytváraní dlhodobého mediálneho obrazu firmy.
 • Eventy teda tvorba firemných akcií, konferencií a podobných udalostí, ktoré sú určené prevažne pre zákazníkov alebo obchodných partnerov.
 • Digitálna komunikácia, kde sa radia najmä sociálne siete a blogy.
 • Sponzoring a fundraising, čo je systematické získavanie finančných a ďalších prostriedkov na prevádzku organizácie.
 • Firemné publikácie, ako sú zamestnanecké časopisy a výročné správy.
 • Krízová komunikácia, ktorá reaguje na šírenie negatívnej publicity.
 • Employee relations, čo je komunikácia medzi zamestnancami a zamestnávateľom, na ktorú sa zameriava interné PR. V jej záujme stojí posilnenie lojality pracovníkov voči firme a šírenie jej dobrého mena.

Potrebujete pomôcť s PR?
+420 602 700 906
konecny@krejta.cz
Chcem konzultáciu zadarmo

Uvažujete nad stratégiou na mieru?

Kontaktujte nás
Rak logo
Toothy logo
Cochlear logo
AXM logo
Prosto logo
Scuba logo
IT Parťák logo
Kompas logo
Dental Kompas logo
Construct logo
Authoralarm logo

Čo o nás hovoria naši klienti?

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^