Optimalizácia pre vyhľadávače | 6 SEO rád, ako na to | KREJTA

Potrebujete zvýšiť
predaje z vyhľadávaní?
Pomôžeme vám
so SEO

optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je súhrn aktivít, ktoré vedú ku zvýšeniu predaja z prirodzených výsledkov vyhľadávania. Len zvýšenie pozície vašej stránky vo vyhľadávači častokrát nestačí na to, aby zákazníci na vás klikli alebo u vás nakúpili.

Konzultácia zdarma

Neoptimalizujeme len pre vyhľadávače.Optimalizujeme pre užívateľov

Google a ostatné vyhľadávače majú svoj algoritmus, ktorým hodnotia relevanciu stránky ešte predtým, než vám ju zobrazia. Existuje množstvo faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či sa vaša stránka vo výsledkoch zobrazí. Technické spracovanie (rýchlosť, štruktúra obsahu, https protokol a mnoho ďalších) je jedným z nich.

Autorita a dôvera vašich webových stránok skrz obsah a spätné odkazy k téme, na ktorých sa chcete zobrazovať, tvorí ďalšiu podstatnú časť SEO. Vyhľadávače uprednostňujú najlepší obsah, ktorý vám môžu ponúknuť. Preto je dôležité ponúknuť obsah, ktorý ľudí zaujíma a vyhľadávač si to všimne.

Viete aké slová
sú pre vás
najvhodnejšie?

analýza kľúčových slov

Analýza kľúčových slov je prvým krokom k optimalizácii pre vyhľadávače. Je dôležité, aby sme zistili, ktoré slová vaši zákazníci hľadajú, aký je objem vyhľadávaní a aká je konkurencia pre daný výraz. Na menej konkurenčné slová alebo slovné spojenia môže byť jednoduchšie sa umiestniť a konkrétnejšie slovné spojenie nás častejšie vedie k nákupu.

Konzultácia zdarma

Je vaša stránka
priateľská k
vyhľadávačom?

priateľskosť, optimalizácia pre vyhľadávače

Čo je dôležité pre návštevníkov, je takisto dôležité pre vyhľadávače. To, či sme tu správne, zistíme podľa nadpisu, ktorý vnímame ako prvý. Ak naďalej zostaneme, ovplyvní to, ako rýchlo sa stránka načíta. Zaujímavý názov a popis stránky vo vyhľadávači nás zaujme dostatočne natoľko, aby sme na neho klikli. Toto všetko si vyhľadávač veľmi dobre všíma a hodnotí.

Ako vyhľadávač
hodnotí vašu autoritu?

autorita, optimalizácia pre vyhľadávače

Keď píšeme odborný článok uvádzame zdroje, o ktoré sa opierame. Najlepšie zdroje spravidla obsahujú veľké množstvo spätných odkazov. Preto sú odkazy na stránky s podobným zameraním pre vyhľadávače stále dôležité.

Konzultácia zdarma

Ako dlho
SEO trvá?

trvanie, optimalizácia pre vyhľadávače

V zásade optimalizácia pre vyhľadávače nikdy nekončí. Algoritmy sa stále menia a čo platilo včera už dnes platiť nemusí. SEO môžeme prirovnať k maratónu, kde sa buď snažíme predbehnúť súpera alebo si udržať náskok. Ideálny časový interval je jeden rok, po ktorom je možné vidieť výsledky.

Môžeme výsledky
alebo návrat investícií
merať?

meranie, optimalizácia pre vyhľadávače

Nie len, že môžeme, ale musíme. Meraním získame hodnotné informácie o tom, či plánovaná stratégia funguje a prináša stanovené výsledky, poprípade, ktorý z učinených krokov mal najväčší vplyv na ziskovosť. Z týchto informácií sme potom schopní znovu implementovať úspešnú stratégiu.

Konzultácia zdarma

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^