Marketingový mix: Čo to je, ako na to a čomu sa vyhnúť?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slovník > Marketingový mix

Marketingový mix

Čože? Čo je to marketingový mix?

Marketingový mix je súbor nástrojov, ktoré podnik používa na propagáciu predaja svojej práce. Existuje mnoho modelov, ale najznámejším a najpoužívanejším je marketingový mix 4P. Je to súbor štyroch základných marketingových nástrojov, ktoré slúžia na tvorbu a realizáciu marketingovej stratégie.

marketingový mix

Prečo by som to mal/a potrebovať?

Aj keď sa to môže zdať zo začiatku zložité, marketingový mix vie z dlhodobého hľadiska ušetriť čas aj peniaze. Môže vám dokonca zachrániť podnikanie či dostať vás ďaleko pred vašu konkurenciu

Prinášame vám pár dôvodov, prečo sa zamerať na marketingový mix:

 • Pomôže vám vytvoriť správnu marketingovú stratégiu.
 • Je užitočný sprievodca pre spoločnosť, aby dosiahla čo najväčší zisk.
 • Vďaka nemu dokážete určiť vhodnosť produktu alebo služby pre konkrétnu cieľovú spotrebiteľskú základňu.
 • Pomáha zvýšiť efektivitu využívania zdrojov, ktoré má spoločnosť k dispozícií.
 • Je účinný nástroj pre vyvážený prístup a udržanie spoločnosti na správnej ceste.

Marketingový mix 4P

marketing mix p4

Marketingový mix 4P je základný mix, na ktorý sa teraz pozrieme podrobnejšie. Je zložený zo 4 zložiek, a to z ceny, miesta, propagácie a produktu, ktoré sú známe ako “4P” a tvoria základ všetkého, o čo vašej spoločnosti ide:

 • Product (produkt) – nejde len o samotný produkt, ale aj o obal, design, image, výrobcu, kvalitu, záruku, alebo o službu spojenú s produktom. Je pritom taktiež podstatné zistiť, čo nás odlišuje od konkurenčných produktov a služieb.
 • Price (cena) – je to peňažná hodnota, za ktorú sa produkt predáva. Patria tu aj zľavy, úvery, leasingy a pod.
 • Place (miesto) – uvádza kde a ako sa produkt dostane k zákazníkovi, aká je dostupnosť produktov, prípadne doprava, či distribúcia.
 • Promotion (propagácia) – propagácia hovorí zákazníkom o vašom produkte. Dôležité je nezameňovať propagáciu s marketingom, pretože je len jednou z častí marketingovej rovnice. Pod propagáciu môžu patriť formáty ako je televízia, tlač alebo internet.

Marketingový mix 5P a 7P

Čím ďalej, tým viac sa používa rozšírený marketingový mix 5P a 7P, a preto sa pozrieme aj na ne.  Marketingový mix 5P nadväzuje na marketingový mix 4P, ku ktorému pridáva kategóriu “people(ľudia):

 • Product (produkt)
 • Price (cena)
 • Place (miesto)
 • Promotion (propagácia)
 • People (ľudia) – osoby zapojené do predaje alebo nákupu.

Za posledné obdobie boli do marketingového mixu pridané ďalšie dve P, vďaka ktorým nám vzniká nový názov marketingový mix 7P. Tieto dve zložky sú nasledujúce:

 • Process (proces) – zahŕňa postupy, ktoré pomáhajú dosiahnuť cieľový trh.
 • Physical evidence (fyzické dôkazy) – tu sa snažíme ukázať našemu zákazníkovi výhody produktu alebo USP (unique selling proposition).

marketingový mix7

Marketingový mix 4C

Tento pojem označuje marketingový mix, ktorý sa taktiež skladá zo štyroch zložiek. Rozpracoval ho Robert F. Lauterborn, ktorý nadviazal na marketingový mix 4P vymyslený predtým. Podľa Lauterborna by totiž marketingová stratégia nemala byť z pozície predávajúceho, ale z pohľadu kupujúceho.

Marketingový mix 4C zahŕňa tieto kategórie:

 • Customer value (zákaznícka hodnota) – znamená to, akú užitočnú hodnotu bude mať produkt pre zákazníka.
 • Communication (komunikácia) – firma by sa naozaj mala venovať komunikácií so zákazníkom, pretože vďaka nej získava predstavy o užitočnosti produktu.
 • Convenience (pohodlie) – tento model sa snaží dosiahnuť, aby zákazník cítil pohodlie, komfort či určité výhody.
 • Cost to the customer (cenové náklady zákazníka) – cenové náklady hrajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní či si zákazník produkt kúpi, alebo nie.

Rozumiem. Ako teda na to?

Spoznajte svoj cieľový trh

Je dôležité si na začiatku stanoviť, komu chcete svoj produkt alebo službu predať. Je to dôležité z toho dôvodu, že nemôžete uspokojiť celý trh a bude to kľúčové pre vašu marketingovú stratégiu.

Svoj cieľový trh môžete spoznať nasledovne:

 • Podľa geografie – územie či región, na ktorý cielime.
 • Podľa demografie – zisťujeme vek alebo pohlavie.
 • Podľa nákupnej preferencie – napr. záujem o zdravú výživu alebo prírodnú kozmetiku.

Stanovte si ciele a rozpočet

Zjednodušene povedané, svoju požadovanú predajnú kvótu na daný rok a počet potencionálnych zákazníkov si môžete zapísať. Pamätajte, že čím konkrétnejší budete, tým lepšie.

Aplikujte správnu taktiku

Správna taktika bude závisieť od vášho cieľového trhu a vašich cieľov. Mala by nám odpovedať, ako naše ciele dosiahneme, aké aktivity nás k cieľu privedú a aké nástroje či metódy použijeme.

Napríklad, ak chcete svoj produkt predať študentom, vašou taktikou môže byť o niečo málo znížiť cenu.

Akým chybám sa v marketingovom mixe vyhnúť?

 • Nesprávna cena – táto chyba býva najjednoduchšia a najčastejšia. Ak vaše marketingové iniciatívy neprinesú výsledky, aké by ste chceli, vašou prvou reakciou by malo byť uistenie sa, že ste svoj produkt alebo službu správne ocenili. Prudké výkyvy v dopyte môžu totiž znamenať, že ste produkt ocenili príliš nízko alebo vysoko.
 • Nesprávne umiestnenie – týmto sa myslí vybranie nesprávneho trhu či distribúcie. Za nevhodné umiestnenie sa však dá považovať aj umiestnenie produktu, respektíve obchodu či služby, v nesprávnej lokalite, ku ktorej nemá toľko zákazníkov prístup.
 • Slabý produkt – toto sa silno odrazí v dopyte o váš produkt alebo službu. Hlavné je povedať si, že váš produkt nie je o vás, ale o vašich zákazníkoch. Zároveň je dôležité nezabudnúť na ich potreby.
 • Chybná propagácia – myslite na to, že žiadny produkt sa nikdy nepredal sám. Produkty, ktoré vyzerajú, akoby sa predávali sami, sú vyvrcholením intenzívneho rozvoja a propagačných stratégií. Preto pre svoj produkt či službu zvoľte správnu a premyslenú propagáciu.

Ako môžete zlepšiť svoj marketingový mix?

Web a blog

Aby bola vaša firma efektívna, potrebuje byť prítomná online. Zdieľajte kto ste, čo robíte a ako by to mohlo prispieť zákazníkom. V dnešnom digitálnom svete je kľúčové si urobiť dobrú online vizitku a komunikovať so svojimi potencionálnymi zákazníkmi.

Distribučné kanály

Časť marketingového mixu závisí od správneho miesta, kde bude produkt predaný. Môže to byť napríklad váš obchod, obchod distribútora alebo online predaj.

Taktika propagácie

Aj napriek tomu, že ide o najviac samozrejmý prvok v marketingu, je zásadné, aby bola propagácia dokončená ako posledná. Pred určením taktiky potrebujete základ produktu, ceny a miesta. Akonáhle máte všetko toto ujasnené, zvážte propagačné kanály a zvoľte tie, ktoré majú pre váš produkt a zákazníkov najväčší zmysel.

Prieskum trhu a vývoj produktu

Zúčastnite sa prieskumu trhu, aby ste porozumeli potrebám vašich kupujúcich. Úspech vašej marketingovej práce totiž závisí predovšetkým na vašom produkte alebo službe, takže sa uistite, aké schopnosti a výhody má váš produkt.

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^