B2B marketing kampaň pre spoločnosť Damedis | KREJTA

Prípadová štúdia:

B2B marketing pre spoločnosť Damedis

Detail projektu:

Firma Damedis sa špecializuje na maloobchodný a veľkoobchodný predaj kancelárskej techniky a potrieb v Čechách a na Slovensku. Firma Damedis nás oslovila s prosbou o pomoc pri propagácii ich B2B služby prenájom tlačiarní na Českom trhu. Ako sa nám to podarilo?

Prenájom tlačiarní pre malé aj veľké firmy

B2B marketing webdesign

Nechajte zákazníka vybrať si, čo potrebuje

Pri návrhu webových stránok pre B2B marketing je potrebné, aby užívateľ našiel v čo najkratšom čase to, čo hľadá. Ak tomu tak nie je odchádza ku konkurencii. Z toho dôvodu sme na stránky implementovali funkcionalitu výberu parametrov, ktoré potencionálneho zákazníka najviac zaujímajú. To uľahčuje výber tlačiarne, ktorú zákazník potrebuje.

B2B marketing konfigurátor možností
B2B marketing výber produktov a možností

Chcete uľahčiť výber? Využite Chatbota!

V prípade, že zákazník nevie, ktoré parametre sú pre neho dôležité môže využiť možnosť chatbota. Ten ho prevedie procesom výberu tlačiarne a na konci odporučí najvhodnejšie zariadenie. Pokaľ však výber tlačiarne návštevníkovi nevyhovuje, môže sa v chate obrátiť priamo na odborníka, ktorý mu s výberom pomôže.

B2B marketing chatbot

Buďte svojim zákazníkom v B2B segmente nablízku

Firma Damedis má niekoľko zástupcov vo veľkých českých mestách, pre to sme vytvorili vstupné stránky pre každé mesto samostatne. To pomáha lepšie sa umiestniť vo vyhľadávaní na lokálne dotazy a taktiež môžu zákazníci kontaktovať priamo zodpovednú osobu v určitom regióne.

B2B marketingový výber lokality

Jednoduchá cesta k pomoci vašim zákazníkom

V tomto kroku sme využili konfigurátor, ktorý sa dá prirovnať ku dotazníku. V tomto dotazníku sa zákazníka pýtame na parametre, ktoré nám umožnia zistiť koľko môže zákazník ušetriť na prenájme. Toto je najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta ako zistiť informácie, ktoré potrebujete pre vypracovanie určitej kalkulácie. Čím ďalej sa zákazník dostane tým ochotnejší je formulár odoslať. A ak ho náhodou neodošle? Stále je možné použiť remarketing a pripomenúť sa neskôr.

B2B marketing konfigurátor koľko ušetrím

Ukážte, prečo si má zákazník zvoliť práve vás

To, prečo má dať zákazník prednosť vám pred konkurenciou je jedna z najzásadnejších otázok, ktorú musíte zákazníkovi zodpovedať predtým než sa rozhodne. Preto tieto výhody zobrazujeme v remarketingovej kampani po dovŕšení vytýčených cieľov na webovej stránke.

B2B marketing kampaň

Referencia zákazníka

Barbora Došková

Product Manager

551

Krejta solutions s.r.o.

Společnost Krejta jsme pozvali do výběrového řízení na zpracování webu pro samostatný projekt. Naši důvěru si společnost získala díky okamžitému pochopení zadání, dobrému odhadu, originálním nápadům a velké flexibilitě. Projekt byl dokončen včas, a dokonce s funkcionalitami, které nabízejí něco navíc oproti původnímu zadání.

Chcete vybojovať
viac objednávok?

odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
odznak
^